Rok za podnošenje ponude: 13.07.2021. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 07.07.2021.
Rok za podnošenje ponude: 12.07.2021. u 13,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 07.07.2021.
Rok za podnošenje ponude: 12.07.2021. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 07.07.2021.
Rok za podnošenje ponude: 22.06.2021. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 15.06.2021.
Rok za podnošenje ponude: 19.05.2021. u 13,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 12.05.2021.
Rok za podnošenje ponude: 19.05.2021. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 12.05.2021.
Image
Obrazac ponude - Excel dokument
Datum postavljanja 12.05.2021.
Rok za podnošenje ponude: 17.05.2021. u 13,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 11.05.2021.
Image
Obrazac ponude - Excel dokument
Datum postavljanja 11.05.2021.
Rok za podnošenje ponude: 17.05.2021. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 11.05.2021.
Image
Obrazac ponude - Excel dokument
Datum postavljanja 11.05.2021.
Rok za podnošenje ponude: 13.05.2021. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 07.05.2021.
Rok za podnošenje ponude: 23.04.2021. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 16.04.2021.
Rok za podnošenje ponude: 23.04.2021. u 13,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 16.04.2021.
Rok za podnošenje ponude: 16.04.2021. u 14,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 12.04.2021.
Rok za podnošenje ponude: 16.04.2021. u 13,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 12.04.2021.
Rok za podnošenje ponude: 16.04.2021. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 12.04.2021.
Rok za podnošenje ponude: 12.04.2021. u 13,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 08.04.2021.
Image
Trasa 1
Datum postavljanja 08.04.2021.
Image
Trasa 2
Datum postavljanja 08.04.2021.
Image
Trasa 3
Datum postavljanja 08.04.2021.
Image
Trasa 4
Datum postavljanja 08.04.2021.
Rok za podnošenje ponude: 12.04.2021. u 14,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 07.04.2021.
Rok za podnošenje ponude: 12.04.2021. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 07.04.2021.
Rok za podnošenje ponude: 23.03.2021. u 13,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 17.03.2021.
Rok za podnošenje ponude: 06.10.2020. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.16. st.1.tač.3)
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 23.10.2020.
Rok za podnošenje ponude: 06.10.2020. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.16. st.1.tač.3)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponuda
Datum postavljanja 06.10.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 01.10.2020.
Rok za podnošenje ponude: 22.09.2020. u 14,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 23.09.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 14.09.2020.
Rok za podnošenje ponude: 18.09.2020. u 14,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda
Datum postavljanja 18.09.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 11.09.2020.
Image
Spisak revizorskih kuća i asocijacija koje mogu vršiti reviziju u JKP Toplana-Šabac
Datum postavljanja 11.09.2020.
Rok za podnošenje ponude: 09.09.2020. u 14,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 09.09.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 04.09.2020.
Image
Projektni zadatak
Datum postavljanja 04.09.2020.
Rok za podnošenje ponude: 09.09.2020. u 13,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 10.09.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 04.09.2020.
Rok za podnošenje ponude: 05.08.2020. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 05.08.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 29.07.2020.
Rok za podnošenje ponude: 14.07.2020. u 13,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 15.07.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 08.07.2020.
Rok za podnošenje ponude: 14.07.2020. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 14.07.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 07.07.2020.
Rok za podnošenje ponude: 10.07.2020. u 12,00
Nabavka na koju se zakon ne primenjuje – čl.27. st.1.tač.1)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 10.07.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 02.07.2020.
Rok za podnošenje ponude: 05.06.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 05.06.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 02.06.2020.
Rok za podnošenje ponude: 28.05.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 29.05.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 22.05.2020.
Rok za podnošenje ponude: 19.05.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponuda
Datum postavljanja 21.05.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 14.05.2020.
Rok za podnošenje ponude: 12.04.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 12.05.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 07.05.2020.
Rok za podnošenje ponude: 15.04.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 16.04.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 10.04.2020.
Rok za podnošenje ponude: 15.04.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 16.04.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 10.04.2020.
Rok za podnošenje ponude: 25.03.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o pruhvatanju ponude
Datum postavljanja 26.03.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 18.03.2020.
Rok za podnošenje ponude: 06.03.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 06.03.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 03.03.2020.
Rok za podnošenje ponude: 05.03.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponuda
Datum postavljanja 05.03.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 03.03.2020.
Rok za podnošenje ponude: 06.03.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 04.03.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 02.03.2020.
Rok za podnošenje ponude: 04.03.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 04.03.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 27.02.2020.
Rok za podnošenje ponude: 03.03.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 03.03.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 25.02.2020.
Rok za podnošenje ponude: 02.03.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.122. st.1. tač. 4)
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 02.03.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 25.02.2020.
Rok za podnošenje ponude: 27.02.2020. u 13,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 27.02.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 21.02.2020.
Rok za podnošenje ponude: 26.02.2020. u 14,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 26.02.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 21.02.2020.
Rok za podnošenje ponude: 26.02.2020. u 13,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 26.02.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 20.02.2020.
Rok za podnošenje ponude: 26.02.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 26.02.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 20.02.2020.
Rok za podnošenje ponude: 16.01.2020. u 13,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 16.01.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 09.01.2020.
Rok za podnošenje ponude: 16.01.2020. u 12,00
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zapisnik o otvaranju ponuda i obaveštenje o prihvatanju ponude
Datum postavljanja 16.01.2020.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 09.01.2020.
Rok za podnošenje ponude: 19.11.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 15.11.2019.
Image
Projektni zadatak
Datum postavljanja 15.11.2019.
Rok za podnošenje ponude: 19.11.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 15.11.2019.
Rok za podnošenje ponude: 30.10.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 24.10.2019.
Rok za podnošenje ponude: 30.10.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39. st.2.
Image
Zahtev za ponudu
Datum postavljanja 23.10.2019.
Rok za podnošenje ponude: 12.09.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.122. st.1. tačka 4)
Image
Poziv za podnošenje ponude
Datum postavljanja 29.09.2019.
Image
Konkursna dokumentacija 01-1043/19
Datum postavljanja 29.09.2019.
Rok za podnošenje ponude: 18.07.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2.
Image
Zahtev za ponudu 01-822/19
Datum postavljanja 12.07.2019.
Rok za podnošenje ponude: 14.06.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.7.st.1.tač.13 ZJN
Image
Odluka o dodeli ugovora 01-637/19
Datum postavljanja 14.06.2019.
Image
Zahtev za ponudu 01-637/19
Datum postavljanja 07.06.2019.
Rok za podnošenje ponude: 28.05.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2.JN
Image
Zahtev za ponudu 01-549/19
Datum postavljanja 23.05.2019.
Rok za podnošenje ponude: 27.05.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2.JN
Image
Zahtev za ponudu 01-527/19
Datum postavljanja 20.05.2019.
Rok za podnošenje ponude: 24.05.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2.JN
Image
Zahtev za ponudu 01-521/19
Datum postavljanja 17.05.2019.
Rok za podnošenje ponude: 30.04.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2.JN
Image
Zahtev za ponudu 01-455/19
Datum postavljanja 24.04.2019.
Rok za podnošenje ponude: 30.04.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2.JN
Image
Zahtev za ponudu 01-431/19
Datum postavljanja 19.04.2019.
Rok za podnošenje ponude: 27.03.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2.JN
Image
Zahtev za ponudu 01-280/19
Datum postavljanja 22.03.2019.
Rok za podnošenje ponude: 26.03.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.7.st.1.tač.13 ZJN
Image
Zahtev za indikativnu ponudu 01-254/19
Datum postavljanja 18.03.2019.
Rok za podnošenje ponude: 06.03.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2. ZJN
Image
Zahtev za ponudu 01-195/19
Datum postavljanja 01.03.2019.
Rok za podnošenje ponude: 05.03.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2. ZJN
Image
Zahtev za ponudu 01-196/19
Datum postavljanja 01.03.2019.
Rok za podnošenje ponude: 05.03.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2. ZJN
Image
Zahtev za ponudu 01-183/19
Datum postavljanja 26.02.2019.
Rok za podnošenje ponude: 01.03.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2. ZJN
Image
Zahtev za ponudu 01-170/19
Datum postavljanja 25.02.2019.
Rok za podnošenje ponude: 26.02.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2. ZJN
Image
Zahtev za ponudu 01-169/19
Datum postavljanja 22.02.2019.
Rok za podnošenje ponude: 26.02.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2. ZJN
Image
Zahtev za ponudu 01-151/19
Datum postavljanja 20.02.2019.
Rok za podnošenje ponude: 21.02.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.39.st.2. ZJN
Image
Zahtev za ponudu 01-144/19
Datum postavljanja 14.02.2019.
Rok za podnošenje ponude: 06.02.2019.
IZUZETA NABAVKA – čl.122.st.1.tač.4)  ZJN
Image
Zahtev za ponudu 01-89/19
Datum postavljanja 01.02.2019.
Rok za podnošenje ponude: 11.09.2018.
IZUZETA NABAVKA – čl.122.st.1.tač.4)  ZJN
Image
Konkursna dokumentacija 2.1.1/18
Datum postavljanja 11.09.2018.
Image
Poziv za podnošenje ponuda 2.1.1/18
Datum postavljanja 11.09.2018.
Rok za podnošenje ponude: 17.11.2017.
IZUZETA NABAVKA – čl.7.st.1.tač.13)  ZJN
Image
Odluka o dodeli ugovora za Finansijsku uslugu kredita 01-1402/17
Datum postavljanja 17.11.2017.
Image
Izmena zahteva za ponudu 01-1402/17
Datum postavljanja 09.11.2017.
Image
Zahtev za ponudu 01-1402/17
Datum postavljanja 07.11.2017.
Rok za podnošenje ponude: 14.08.2017.
IZUZETA NABAVKA – čl.7.st.1.tač.13)  ZJN
Image
Odluka o dodeli ugovora za Finansijsku uslugu kredita 01-880/17
Datum postavljanja 15.08.2017.
Image
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda 01-880/17
Datum postavljanja 0208.2017.
Image
Zahtev za ponudu 01-880/17
Datum postavljanja 27.07.2017.
Rok za podnošenje ponude: 14.02.2017.
IZUZETA NABAVKA – čl.7.st.1.tač.13)  ZJN
Image
Odluka o dodeli ugovora za Finansijsku uslugu kredita 01-114/17
Datum postavljanja 20.02.2017.
Image
Zahtev za ponudu 01-114/17
Datum postavljanja 03.02.2017.