Прикључење

Упуство корисницима услуга ЈКП ”Топлана-Шабац” Шабац при подношењу захтева за обуставу испоруке топлотне енергије
Захтев за искључење (pdf или doc)
Izvod iz Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. glasnik RS broj 104/2016)
Линк према Закону о становању и одржавању зграда

Веза према веб страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре