Да ли су топлане монополисти?

Даљинско грејање - границе и обавезе

Даљинско грејање је истовремено и енергетска делатност и комунална услуга од општег економског интереса. Функционалне пробе подразумевају проверу рада енергетских објеката, топлана и котларница, чиме се упоредо проверава функционалност топловодне мреже, топлотних предајних станица. Наглашавамо, функционалне пробе нису, такозване, топле пробе и не подразумевају почетак грејне сезоне, односно испоруку топлотне енергије потрошачима.