Opšta akta

Image
Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" broj 11/19
Image
Pravila rada distributivnog sistema prirodnog gasa JKP "Toplana - Šabac"
Preuzmi
Saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije od 16.07.2015.
Image
Tarifni sistem za obračun isporučene toplotne energije za krajnje kupce
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. 11/2019
Image
Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP "Toplana - Šabac"
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. i Odluka gradskog veća 06-22/2009-15

Interni pravilnici

U pripremi
Image
Dokument
Preuzmi
Opis
Image
Dokument
Preuzmi
Opis
Image
Dokument
Preuzmi
Opis