Opšta akta

Image
Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" broj 29/07 i 20/2010
Image
Pravila rada distributivnog sistema prirodnog gasa JKP "Toplana - Šabac"
Preuzmi
Saglasnost Agencije za energetiku Republike Srbije od 16.07.2015.
Image
Tarifni sistem za obračun toplotne energije za tarifne kupce
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. 23/2010, 23/2012 i 24/2015 i izmena i dopuna br. 24/2016
Image
Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije JKP "Toplana - Šabac"
Preuzmi
"Službeni list grada Šapca" br. i Odluka gradskog veća 06-22/2009-15

Interni pravilnici

U pripremi
Image
Dokument
Preuzmi
Opis
Image
Dokument
Preuzmi
Opis
Image
Dokument
Preuzmi
Opis