ЈКП ”ТОПЛАНА-ШАБАЦ” - Историјат

Идеја о топлификацији града настала је у KRO "Komrad", а реализација је започета 1979. године израдом Енергетског биланса града Шапца. Након формирања предузећа ”Топлана у оснивању Шабац” припајањем OOUR "Grejanje" из састававRO "Komrad", 1984. године започето је прикупљање средстава свих субјеката удруженог рада и камен темељац за изградњу Топлане "Тркалиште" положен је 08. маја 1985. године Топлана "Тркалиште"  пуштена је у пробни рад за грејну сезону 1986/87. године. Скупштина Општине Шабац на седници Већа удруженог рада, Већа месних заједница и Друштвено политичког већа одржаној 08. децембра 1989. године донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа ”Топлана-Шабац” Шабац. Током 2004. године почело је преуређивање старе котларнице у насељу ”Бенска Бара” односно претварање у савремену топлану капацитета 24,6 MW ради загревања стамбених зграда као и других објеката у овом делу града Шапца. Реконструкција ове котларнице је завршена за 9 месеци односно реконструисана топлана је пуштена у рад за грејну сезону 2005/06. године. Предузеће се од тада постепено шири и развија у складу са својим могућностима, реалним потребама и тржишним условима и захтевима. У оквиру ЈКП ”ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац постоје три топлотна извора капацитета 67,38 MW, више од 22 километра вреловодне и топловодне мреже и 380 предајних станица. ЈКП ”ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац тренутно греје преко 7.600 стамбених објеката и преко 550 објеката пословног простора укупне површине веће од 473.000 квадратних метара. До сада је на територији града израђено преко 200 километара дистрибутивне гасне мреже која снабдева око 2.650 купаца природним гасом.

Основни подаци о предузећу

Пословно име: Javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplana-Šabac“ Šabac
Скраћено пословно име: JKP „Toplana-Šabac“ Šabac
Седиште: Šabac
Адреса: Đure Jakšića br. 1
Телефон: 015/342-975
Текући рачун: 105-5700055-91 AIK Banka
Претежна делатност: Snabdevanje parom i klimatizacija
Шифра делатности: 3530
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250