JKP TOPLANA-ŠABAC

Istorijat

Ideja o toplifikaciji grada nastala je u KRO „Komrad“, a realizacija je započeta 1979. godine izradom Energetskog bilansa grada Šapca.

Nakon formiranja preduzeća „Toplana u osnivanju Šabac“ pripajanjem OOUR „Grejanje“ iz sastava RO „Komrad“, 1984. godine započeto je prikupljanje sredstava svih subjekata udruženog rada i kamen temeljac za izgradnju Toplane „Trkalište“ položen je 08. maja 1985.godine.

Toplana „Trkalište“ puštena je u probni rad za grejnu sezonu 1986/87. godine.

Skupština Opštine Šabac na sednici Veća udruženog rada, Veća mesnih zajednica i Društveno političkog veća održanoj 08. decembra 1989. godine, donela je Odluku o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Toplana-Šabac“ Šabac.

Tokom 2004. godine počelo je preuređivanje stare kotlarnice u naselju „Benska Bara“ odnosno pretvaranje u savremenu toplanu kapaciteta 24,6 MW radi zagrevanja stambenih zgrada kao i drugih objekata u ovom delu grada Šapca. Rekonstrukcija ove kotlarnice je završena za 9 meseci odnosno rekonstruisana toplana je puštena u rad za grejnu sezonu 2005/06. godine.

Preduzeće se od tada postepeno širi i razvija u skladu sa svojim mogućnostima, realnim potrebama i tržišnim uslovima i zahtevima.

U okviru JKP „Toplana-Šabac“ Šabac postoje tri toplotna izvora kapaciteta 67,38 MW, više od 22 kilometra vrelovodne i toplovodne mreže i 380 predajnih stanica.

JKP „Toplana-Šabac“ Šabac trenutno greje preko 7.600 stambenih objekata i preko 550 objekata poslovnog prostora ukupne površine veće od 473.000 kvadratnih metara.

Do sada je na teritoriji grada izrađeno preko 200 kilometara distributivne gasne mreže koja snabdeva oko 2.650 kupaca prirodnim gasom.

Image module

Osnovni
podaci o preduzeću.

Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće za proizvodnju i distribuciju toplotne energije „Toplana-Šabac“ Šabac
Skraćeno poslovno ime: JKP „Toplana-Šabac“ Šabac
Sedište: Šabac
Adresa: Đure Jakšića br. 1
Telefon: 015/342-975
Tekući račun: 105-5700055-91 AIK Banka
Pretežna delatnost: Snabdevanje parom i klimatizacija
Šifra delatnosti: 3530
Matični broj: 07335393
PIB: 100109250

*

*