Цена топлотне енергије

Тарифа енергентТарифа површина
Стамбени простор7,12 дин/kWh35,91 дин/m2
Пословни простор8,89 дин/kWh44,88 дин/m2
Image
Цена топлотне енергије
Детаљније
Image
Цене неенергетских услуга
Детаљније
Image
Обавештење о увођењу еколошке таксе на природни гас
Детаљније