Топлификација

Топлотни извори

У оквиру ЈКП ”Топлана-Шабац” Шабац постоје четири топлотна извора:

Топлана ”Тркалиште”

Топлотни извор чине три котловске јединице капацитета 3x14MW, са могућношћу уградње четврте котловске јединице од 20MW. Погонско гориво је природни гас, алтернативно мазут.

Топлана ”Бенска бара”

Топлотни извор чине три котловске јединице капацитета 3×8,2 MW. Погонско гориво је природни гас, алтернативно мазут.

Котларница ”Стари град”

Топлотни извор чине две котловске јединице капацитета 0,58 MW. Погонско гориво је природни гас.

Грејна површина и број корисника

ЈКП ”Топлана-Шабац” Шабац тренутно греје преко 7.600 стамбених објеката (преко 374.000 m2) и преко 550 објеката пословног простора (око 99.000 m2), укупне површине веће од 473.000 m2.
Топлотне подстанице (ТПС) на систему даљинског грејања:
Toplana „Trkalište“Toplana „Benske Bare“Kotlarnica „Janko Veselinović“Kotlarnica „Stari grad“Ukupno:
Stambeni prostor158516-215
Poslovni prostor5212-266
Individualni objekti8316--99
Ukupno:2937962380
Дужина траса цевовода на систему даљинског грејања
Toplana „Trkalište“Toplana „Benske Bare“Kotlarnica „Janko Veselinović“Kotlarnica „Stari grad“Ukupno:
Vrelovod16.360 m5.027 m446 m-22.475 m
Toplovod442 m--642 m1.084 m
Ukupno:16.802 m5.027 m446 m642 m22.917 m