Јавно комунално предузеће ЈКП ” Топлана-Шабац”

Четири топлотна извора укупно инсталисане снаге 68 MW. Више од 22 километра вреловодне дистрибутивне мреже снабдева 8350 купаца топлотне енергије. Више од 200 километара дистрибутивне гасоводне мреже снабдева 3500 купаца природног гаса.

Важно обавештење

ЈКП ”ТОПЛАНА-ШАБАЦ”

Укратко о нама

У оквиру ЈКП ”Топлана-Шабац” Шабац постоје четири топлотна извора инсталисане снаге 67,96 MW: котларница Тркалиште – 42,0 MW, котларница Бенска Бара – 24,6 MW, котларница ОШ Стојана Новаковића на Летњиковцу – 1 MW и котларница ОШ Мајур – 0,36 MW.

Изграђено је више од 22 километра вреловодне и топловодне диструбутивне мреже мреже и управља се са 380 топлотних предајних станица. ЈКП ”Топлана-Шабац” Шабац тренутно греје преко 7.800 стамбених објеката и 550 објеката пословног простора укупне површине веће од 483.000 квадратних метара.

До сада је на територији града израђено преко 200 километара дистрибутивне гасоводне мреже која снабдева око 3500 купаца природног гаса.

Актуелно

Корисни линкови

Агенцију за Енергетику Републике Србије
Министартство рударства и енергетике Републике Србије
Град Шабац
Удружење Топлана Србије

Инфо за потрошаче

ЈКП ”ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Ђуре Јакшића 1, 15000 Шабац
Топлана: 015/342 976, 342 977

0800 010 015

Бесплатан број за рекламације корисника:

или нам пошаљите поруку на e-mail
Квар на инсталацијама пријавити на бројеве телефона
015/311-300 од 7.00 до 20.00 часова или
015/342-977 после 20.00 ч.