Финансијски извештаји

Image
Годишњи програм пословања
Преузми
Годишњи програм пословања за 2023.godinu
Image
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности I-III 2023.
Преузми
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за I-III 2023. godinu
Image
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности I-VI 2023.
Preuzmi
Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности за I-VI 2023.godine
Image
Program poslovanja
Preuzmi
Program poslovanja za 2022.godinu
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-III 2022.
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za I-III 2022. godinu
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-VI 2022.
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za I-VI 2022.godine
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-IX 2022.
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za I-IX 2022. godine
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-XII 2022.
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za I-XII 2022. godinu
Image
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2022.
Preuzmi
Godišnji izveštaj o poslovanju sa finanisijskim izveštajem za 2022.godinu
Image
Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i finansijskog izveštaja za 2022.
Preuzmi
Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja sa napomenama za 2022. godinu
Image
Odluka o pokriću gubitka za 2022.
Preuzmi
Odluka o pokriću gubitka za 2022. godinu
Image
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu.
Preuzmi
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2022. godinu.
Image
Program poslovanja
Preuzmi
Program poslovanja za 2021.godinu
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-III
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-III za 2021.godinu
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-VI
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-VI za 2021.godinu
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-IX
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-IX 2021.godine
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-XII
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-XII 2021.godine
Image
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu
Preuzmi
Godišnji izveštaj o poslovanju za 2021. godinu
Image
Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja za 2021. godinu
Preuzmi
Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju i Finansijskog izveštaja sa napomenama za 2021. godinu
Image
Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu
Preuzmi
Odluka o raspodeli dobiti za 2021. godinu
Image
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu
Preuzmi
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2021. godinu
Image
Program poslovanja
Preuzmi
Program poslovanja za 2020.godinu
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-III
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-III 2020.g.
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-VI
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-VI 2020. g.
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-IX
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i relizovanih aktivnosti I-IX za 2020.godinu
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-XII
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-XII 2020.godine
Image
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem
Preuzmi
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2020.godine
Image
Izveštaj nezavisnog revizora
Preuzmi
Izveštaj nezavisnog revizora za 2020.godinu
Image
Bilans stanja
Preuzmi
Bilans stanja za 2020.
Image
Bilans uspeha
Preuzmi
Bilans uspeha za 2020.
Image
Izveštaj o promenama na kapitalu
Preuzmi
Izveštaj o promenama na kapitalu za 2020.
Image
Izveštaj o ostalom rezultatu
Preuzmi
Izveštaj o ostalom rezultatu za 2020.
Image
Izveštaj o tokovima gotovine za 2020.
Preuzmi
Izveštaj o tokovima gotovine za 2020.
Image
Napomene uz finansijske izveštaje
Preuzmi
Napomene uz finansijske izveštaje za 2020.
Image
Izveštaj o raspodeli dobiti
Preuzmi
Izveštaj o raspodeli dobiti za 2020.
Image
Odluka o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti JKP "Toplana Sabac"
Preuzmi
Odluka o davanju saglasnosti na odluku o raspodeli dobiti JKP "Toplana Sabac"
Image
Program poslovanja
Preuzmi
Program poslovanja za 2019. godinu
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-III
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Toplana Šabac I-III 2019.g.
Image
Rebalans programa poslovanja
Preuzmi
Rebalans programa poslovanja za 2019. godinu
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-VI
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-VI 2019. g.
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-IX
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-IX 2019. g.
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-XII
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-IX 2019. g.
Image
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem
Preuzmi
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2019. g
Image
Izveštaj nezavisnog revizora
Preuzmi
Izveštaj nezavisnog revizora za 2019.g.
Image
Bilans stanja
Preuzmi
Bilans stanja za 2019. g.
Image
Bilans uspeha
Preuzmi
Bilans uspeha u 2019. g
Image
Izveštaj o promenama na kapitalu
Preuzmi
Izveštaj o promenama na kapitalu za 2019.g.
Image
Izveštaj o ostalom rezultatu
Preuzmi
Izveštaj o ostalom rezultatu za 2019. g.
Image
Izveštaj o tokovima gotovine
Preuzmi
Izveštaj o tokovima gotovine u 2019. g
Image
Napomene uz finansijske izveštaje za 2019.
Preuzmi
Napomene uz finansijske izveštaje za 2019.g.
Image
Izveštaj o raspodeli dobiti za 2019.
Preuzmi
Izveštaj o raspodeli dobiti za 2019.g.
Image
Program poslovanja
Preuzmi
Program poslovanja za 2018. godinu
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-III
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-III 2018.
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-VI
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-IV 2018 godine
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-IX
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-IX za 2018.
Image
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti I-XII
Preuzmi
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Toplana Šabac za period I-XII 2018.
Image
Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2018
Preuzmi
Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2018. godinu
Image
Bilans stanja
Preuzmi
Bilans stanja za 2018. godinu
Image
Bilans uspeha
Preuzmi
Bilans uspeha za 2018. godinu
Image
Izveštaj o promenama na kapitalu
Preuzmi
Izveštaj o promenama na kapitalu za 2018. godinu
Image
Izveštaj o tokovima gotovine
Preuzmi
Izveštaj o tokovima gotovine za 2018. godinu
Image
Izveštaj o ostalom rezultatu
Preuzmi
Izveštaj o ostalom rezultatu za 2018. godinu
Image
Posebni podaci
Preuzmi
Posebni podaci za 2018. godinu
Image
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja
Preuzmi
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu
Image
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
Preuzmi
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2018. godinu
Image
Napomene uz finansijske izveštaje za 2018.
Preuzmi
Napomene uz finansijske izveštaje 2018. g.
Image
Potvrda o javnom objavljivanju
Preuzmi
Potvrda o javnom objavljivanju redovnog finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2018. godinu
Image
Program poslovanja
Preuzmi
Program poslovanja za 2017. godinu
Image
Rebalans programa poslovanja
Preuzmi
Rebalans programa poslovanja za 2017
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-III
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-III 2017 godine
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-VI
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-VI 2017 godine
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-IX
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-IX 2017
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-XII
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-XII 2017. godine
Image
Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2017. g
Preuzmi
Izveštaj o finansijskom poslovanju 2017. g
Image
Bilans stanja
Preuzmi
Bilans stanja za 2017. god
Image
Bilans uspeha
Preuzmi
Bilans uspeha za 2017. godinu
Image
Izveštaj o promenama na kapitalu
Preuzmi
Izveštaj o promenama na kapitalu za 2017. godinu
Image
Izveštaj o tokovima gotovine
Preuzmi
Izveštaj o tokovima gotovine za 2017. godinu
Image
Izveštaj o ostalom rezultatu
Preuzmi
Izveštaj o ostalom rezultatu za 2017. godinu
Image
Posebni podaci
Preuzmi
Posebni podaci za 2017. godinu
Image
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu.
Preuzmi
Izveštaj nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2017. godinu
Image
Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu
Preuzmi
Napomene uz finansijske izveštaje za 2017. godinu
Image
Potvrda o javnom objavljivanju
Preuzmi
Potvrda o javnom objavljivanju redovnog finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2017. godina
Image
Program poslovanja za 2016. godinu
Preuzmi
Program poslovanja za 2016. godinu
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-III
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-III 2016.godine
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-VI
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-VI 2016. godine
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-IX
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-IX 2016. godine.
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja I-XII
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za period I-XII-2016. godine
Image
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem
Preuzmi
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2016. godinu
Image
Bilans stanja za 2016. godinu
Preuzmi
Bilans stanja za 2016. godinu
Image
Bilans uspeha za 2016. godinu
Preuzmi
Bilans uspeha za 2016. godinu
Image
Izveštaj o ostalom rezultatu
Preuzmi
Izveštaj o ostalom rezultatu za 2016. godinu
Image
Izveštaj o promenama na kapitalu
Preuzmi
Izveštaj o promenama na kapitalu za 2016. godinu
Image
Izveštaj o tokovima gotovine
Preuzmi
Izveštaj o tokovima gotovine za 2016. godinu
Image
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja
Preuzmi
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2016. godinu.
Image
Napomene uz finansijske izveštaje
Preuzmi
Napomene uz finansijske izveštaje za 2016.
Image
Posebni podaci za 2016.
Preuzmi
Posebni podaci za 2016. godinu
Image
Potvrda o objavljivanju za 2016
Preuzmi
Potvrda o redovnom javnom objavljivanju finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2016. godinu
Image
Program poslovanja
Preuzmi
Program poslovanja za 2015. godinu
Image
Rebalans programa poslovanja
Preuzmi
Rebalans programa poslovanja za 2015. godinu
Image
Kvartalni izvešta za I kvartal
Preuzmi
Kvartalni izvešta za I kvartal 2015. godine
Image
Kvartalni izveštaj za II kvartal
Preuzmi
Kvartalni izveštaj za II kvartal 2015. godine
Image
Kvartalni izveštaj za III kvartal
Preuzmi
Kvartalni izveštaj za III kvartal 2015. godine
Image
Kvartalni izveštaj za IV kvartal
Preuzmi
Kvartalni izveštaj za IV kvartal 2015. godine
Image
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem
Preuzmi
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2015. godinu
Image
Izveštaj o reviziji finasijskih izveštaja za 2015. godinu
Preuzmi
Mišljenje nezavisnog revizora, prezentovani izveštaji (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o ostalom rezultatu, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu), napomene uz finansijske izveštaje
Image
Potvrda o javnom objavljivanju finansijskih izveštaja za 2015. godinu
Preuzmi
Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2015. godinu
Image
Program poslovanja
Preuzmi
Program poslovanja za 2014. godinu
Image
Rebalans programa poslovanja
Preuzmi
Rebalans programa poslovanja za 2014. godinu
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja - I kvartal
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za I kvartal 2014. godine
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja - II kvartal
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za II 2014. godine
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja - III kvartal
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za III kvartal za 2014. godine
Image
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja - IV kvartal
Preuzmi
Kvartalni izveštaj o realizaciji programa poslovanja za IV kvartal 2014 godine
Image
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem
Preuzmi
Izveštaj o poslovanju sa finansijskim izveštajem za 2014. godinu
Image
Izveštaj o reviziji finansijskih izveštaja za 2014
Preuzmi
Izveštaj nezavsnog revizora, napomene uz izveštaj, priloženi dok. (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, izveštaj o ostalom rezultatu)
Image
Potvrda o javnom objavljivanju finansijskih izveštaja
Preuzmi
Potvrda o javnom objavljivanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja i dokumentacije za 2014. godinu