Цена природног гаса за јавно снабдевање

ТарифаНакнада по месту испоруке
Мала потрошња4,26 дин/kWh950,72 дин/МИ/год