Rok za podnošenje ponude: 18.04.2019.
Otvoreni postupak
Image
Poziv za podnošenje ponuda JN 1.3.5/19
Datum postavljanja 19.03.2019.
Image
Konkursna dokumentacija JN 1.3.5/19
Datum postavljanja 19.03.2019.
Image
Tehnički crtež 1 JN 1.3.5/19
Datum postavljanja 19.03.2019.
Image
Tehnički crtež 2 JN 1.3.5/19
Datum postavljanja 19.03.2019.
Image
Tehnički crtež 3 JN 1.3.5/19
Datum postavljanja 19.03.2019.
Image
Tehnički crtež 4 JN 1.3.5/19
Datum postavljanja 19.03.2019.
Image
Tehnički crtež 5 JN 1.3.5/19
Datum postavljanja 19.03.2019.
Rok za podnošenje ponude: 19.03.2019.
Javna nabavka male vrednosti
Image
Poziv za podnošenje ponuda 1.2.3/19
Datum postavljanja 07.03.2019.
Image
Konkursna dokumentacija 1.2.3/19
Datum postavljanja 07.03.2019.