VAŽNO OBAVEŠTENJE

VAŽNO OBAVEŠTENJE

JKP „Toplana-Šabac” Šabac je od ponedeljka, 12.10.2020. godine započela sa toplim probama toplotnih izvora i distributivnog sistema na teritoriji celog Grada. Tople probe ne podrazumevaju početak grejne sezone, već samo proveru rada toplotnih izvora, čime se uporedno vrši provera toplovoda, toplotnih podstanica i unutrašnjih instalacija objekata. Ove probe imaju za cilj da se na najkvalitetniji mogući način izvrši provera celokupnog sistema i otklone svi eventualni nedostaci pred predstojeću grejnu sezonu. U toku izvođenja toplih proba curenja na instalacijama se mogu prijaviti na telefone 015 311 300 i 0800 010 015. Probleme sa grejanjem pojedinačnih grejnih tela ili cevnih registara, ne prijavljivati u toku perioda toplih proba.