Obaveštenje o punjenju kućnih instalacija

Obaveštenje o punjenju kućnih instalacija

Obaveštenje JKP „Toplana-Šabac“ Od srede, 15 septembra 2021. godine, Javno komunalno preduzeće „Toplana-Šabac“ Šabac počinje sa punjenjem kućnih instalacija u objektima na celokupnom sistemu dalјinskog grejanja. Korisnici će o tome, odnosno o tačnim terminima, biti informisani i isticanjem obavaštenja na svakoj zgradi, odnosno ulazu. U slučaju curenja na kućnoj instalaciji potrebno je pozvati broj telefona 015/311-300 ili 015/342-977.

FUNKCIONALNE PROBE SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA

FUNKCIONALNE PROBE SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA

Funkcionalne probe Obaveštavamo vas da će JKP „Toplana – Šabac“ Šabac početi sa funkcionalnim probama sistema daljinskog grejanja 1.10.2021. godine. Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada energetskih objekata, toplana i kotlarnica, čime se uporedo proverava funkcionalnost toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, Naglašavamo, funkcionalne probe nisu, takozvane, tople probe i ne podrazumevaju početak grejne sezone, odnosno isporuku toplotne energije potrošačima.

Da li su toplane monopolisti?

Da li su toplane monopolisti?

Daljinsko grejanje – granice i obaveze Daljinsko grejanje je istovremeno i energetska delatnost i komunalna usluga od opšteg ekonomskog interesa Funkcionalne probe podrazumevaju proveru rada energetskih objekata, toplana i kotlarnica, čime se uporedo proverava funkcionalnost toplovodne mreže, toplotnih predajnih stanica, Naglašavamo, funkcionalne probe nisu, takozvane, tople probe i ne podrazumevaju početak grejne sezone, odnosno isporuku toplotne energije potrošačima. Preuzmite dokument