Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju
Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil
2018. godina DINARA DINARA DINARA
Stan u stambenoj zgradi površine 55m2
Januar 3444,00 7811,00 10826,00
Februar 3663,00 8117,00 11297,00
Mart 3212,00 7533,00 10091,00
April 2292,00 3328,00 4320,00
Maj 2057,00 2057,00 2057,00
Jun 2057,00 2057,00 2057,00
Jul 2057,00 2057,00 2057,00
Jul 2057,00 2057,00 2057,00
Avgust 2057,00 2057,00 2057,00
Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00
Novembar 4156,00 5133,00 6383,00
Decembar 4904,00 8410,00 10500,00
Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju
Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil 2018. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Januar 3444,00 7811,00 10826,00 Februar 3663,00 8117,00 11297,00 Mart 3212,00 7533,00 10091,00 April 2292,00 3328,00 4320,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00 Novembar 4156,00 5133,00 6383,00 Decembar 4904,00 8410,00 10500,00 Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju

Ima Izolaciju

Ima Izolaciju

Nema Izolaciju

Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil

2018. godina DINARA DINARA DINARA 2018. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Januar 3444,00 7811,00 10826,00 Januar 3444,00 7811,00 10826,00 Februar 3663,00 8117,00 11297,00 Februar 3663,00 8117,00 11297,00 Mart 3212,00 7533,00 10091,00 Mart 3212,00 7533,00 10091,00 April 2292,00 3328,00 4320,00 April 2292,00 3328,00 4320,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00 Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00 Novembar 4156,00 5133,00 6383,00 Novembar 4156,00 5133,00 6383,00 Decembar 4904,00 8410,00 10500,00 Decembar 4904,00 8410,00 10500,00 Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju
Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil 2018. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Januar 3444,00 7811,00 10826,00 Februar 3663,00 8117,00 11297,00 Mart 3212,00 7533,00 10091,00 April 2292,00 3328,00 4320,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00 Novembar 4156,00 5133,00 6383,00 Decembar 4904,00 8410,00 10500,00 Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju

Ima Izolaciju

Ima Izolaciju

Nema Izolaciju

Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil

2018. godina DINARA DINARA DINARA 2018. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Januar 3444,00 7811,00 10826,00 Januar 3444,00 7811,00 10826,00 Februar 3663,00 8117,00 11297,00 Februar 3663,00 8117,00 11297,00 Mart 3212,00 7533,00 10091,00 Mart 3212,00 7533,00 10091,00 April 2292,00 3328,00 4320,00 April 2292,00 3328,00 4320,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00 Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00 Novembar 4156,00 5133,00 6383,00 Novembar 4156,00 5133,00 6383,00 Decembar 4904,00 8410,00 10500,00 Decembar 4904,00 8410,00 10500,00 Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju

Ima Izolaciju

Ima Izolaciju

Nema Izolaciju

Ima Izolaciju

Ima Izolaciju

Nema Izolaciju

Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil Ima TS Ventil

Nema TS Ventil

Nema TS Ventil

2018. godina DINARA DINARA DINARA 2018. godina DINARA DINARA DINARA 2018. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Stan u stambenoj zgradi površine 55m2

Januar 3444,00 7811,00 10826,00 Januar 3444,00 7811,00 10826,00 Januar 3444,00 7811,00 10826,00 Februar 3663,00 8117,00 11297,00 Februar 3663,00 8117,00 11297,00 Februar 3663,00 8117,00 11297,00 Mart 3212,00 7533,00 10091,00 Mart 3212,00 7533,00 10091,00 Mart 3212,00 7533,00 10091,00 April 2292,00 3328,00 4320,00 April 2292,00 3328,00 4320,00 April 2292,00 3328,00 4320,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00

this contact form

Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00 Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00 Oktobar 2779,00 2791,00 3186,00 Novembar 4156,00 5133,00 6383,00 Novembar 4156,00 5133,00 6383,00 Novembar 4156,00 5133,00 6383,00 Decembar 4904,00 8410,00 10500,00 Decembar 4904,00 8410,00 10500,00 Decembar 4904,00 8410,00 10500,00

Račun za grejanje zavisi od: kvaliteta zgrade (termo izolacija, stolarija), tehničkih mogućnosti za upravljanje potrošnjom energije (termostatski ventili), načina korišćenja i navika stanara i stambene zajednice.
Zavisi i od: vrste goriva, efikasnosti toplotnog izvora, ispravnosti mreže daljinskog grejanja

Račun za grejanje zavisi od: kvaliteta zgrade (termo izolacija, stolarija), tehničkih mogućnosti za upravljanje potrošnjom energije (termostatski ventili), načina korišćenja i navika stanara i stambene zajednice.
Zavisi i od: vrste goriva, efikasnosti toplotnog izvora, ispravnosti mreže daljinskog grejanja

#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}