Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju
Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil
2019. godina DINARA DINARA DINARA
Stan u stambenoj zgradi površine 55m2
Januar 5090,00 8748,00 11697,00
Februar 3555,00 8239,00 10921,00
Mart 2839,00 5053,00 6758,00
April 2510,00 3980,00 4482,00
Maj 2057,00 2057,00 2057,00
Jun 2057,00 2057,00 2057,00
Jul 2057,00 2057,00 2057,00
Jul 2057,00 2057,00 2057,00
Avgust 2057,00 2057,00 2057,00
Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00
Novembar 2710,00 5108,00 5856,00
Decembar 4536,00 6636,00 8551,00
Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju
Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil 2019. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Januar 5090,00 8748,00 11697,00 Februar 3555,00 8239,00 10921,00 Mart 2839,00 5053,00 6758,00 April 2510,00 3980,00 4482,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00 Novembar 2710,00 5108,00 5856,00 Decembar 4536,00 6636,00 8551,00 Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju

Ima Izolaciju

Ima Izolaciju

Nema Izolaciju

Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil 2019. godina DINARA DINARA DINARA 2019. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Januar 5090,00 8748,00 11697,00 Januar 5090,00 8748,00 11697,00 Februar 3555,00 8239,00 10921,00 Februar 3555,00 8239,00 10921,00 Mart 2839,00 5053,00 6758,00 Mart 2839,00 5053,00 6758,00 April 2510,00 3980,00 4482,00 April 2510,00 3980,00 4482,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00 Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00 Novembar 2710,00 5108,00 5856,00 Novembar 2710,00 5108,00 5856,00 Decembar 4536,00 6636,00 8551,00 Decembar 4536,00 6636,00 8551,00 Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju
Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil 2019. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Januar 5090,00 8748,00 11697,00 Februar 3555,00 8239,00 10921,00 Mart 2839,00 5053,00 6758,00 April 2510,00 3980,00 4482,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00 Novembar 2710,00 5108,00 5856,00 Decembar 4536,00 6636,00 8551,00 Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju

Ima Izolaciju

Ima Izolaciju

Nema Izolaciju

Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil 2019. godina DINARA DINARA DINARA 2019. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Januar 5090,00 8748,00 11697,00 Januar 5090,00 8748,00 11697,00 Februar 3555,00 8239,00 10921,00 Februar 3555,00 8239,00 10921,00 Mart 2839,00 5053,00 6758,00 Mart 2839,00 5053,00 6758,00 April 2510,00 3980,00 4482,00 April 2510,00 3980,00 4482,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00 Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00 Novembar 2710,00 5108,00 5856,00 Novembar 2710,00 5108,00 5856,00

imp source

Decembar 4536,00 6636,00 8551,00 Decembar 4536,00 6636,00 8551,00 Ima Izolaciju
Ima Izolaciju
Nema Izolaciju

Ima Izolaciju

Ima Izolaciju

Nema Izolaciju

Ima Izolaciju

Ima Izolaciju

Nema Izolaciju

Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil Ima TS Ventil Nema TS Ventil Nema TS Ventil 2019. godina DINARA DINARA DINARA 2019. godina DINARA DINARA DINARA 2019. godina DINARA DINARA DINARA Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Stan u stambenoj zgradi površine 55m2 Stan u stambenoj zgradi površine 55m2

Januar 5090,00 8748,00 11697,00 Januar 5090,00 8748,00 11697,00 Januar 5090,00 8748,00 11697,00 Februar 3555,00 8239,00 10921,00 Februar 3555,00 8239,00 10921,00 Februar 3555,00 8239,00 10921,00 Mart 2839,00 5053,00 6758,00 Mart 2839,00 5053,00 6758,00 Mart 2839,00 5053,00 6758,00 April 2510,00 3980,00 4482,00 April 2510,00 3980,00 4482,00 April 2510,00 3980,00 4482,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Maj 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jun 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Jul 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Avgust 2057,00 2057,00 2057,00 Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00 Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00 Oktobar 2070,00 2465,00 2628,00 Novembar 2710,00 5108,00 5856,00 Novembar 2710,00 5108,00 5856,00 Novembar 2710,00 5108,00 5856,00 Decembar 4536,00 6636,00 8551,00 Decembar 4536,00 6636,00 8551,00 Decembar 4536,00 6636,00 8551,00

Račun za grejanje zavisi od: kvaliteta zgrade (termo izolacija, stolarija), tehničkih mogućnosti za upravljanje potrošnjom energije (termostatski ventili), načina korišćenja i navika stanara i stambene zajednice.
Zavisi i od: vrste goriva, efikasnosti toplotnog izvora, ispravnosti mreže daljinskog grejanja

Račun za grejanje zavisi od: kvaliteta zgrade (termo izolacija, stolarija), tehničkih mogućnosti za upravljanje potrošnjom energije (termostatski ventili), načina korišćenja i navika stanara i stambene zajednice.
Zavisi i od: vrste goriva, efikasnosti toplotnog izvora, ispravnosti mreže daljinskog grejanja

#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}