Претрага Јавних набавки наручиоца ЈКП „Топлана-Шабац“

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ спроведених у складу са одредбама Закону о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19)

Link:
https://jnportal.ujn.gov.rs

Поступци јавних набавки/поступци

Претрага по наручиоцу:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ШАБАЦ", ШАБАЦ

(копирати пуно име и уметнути у рубрику наручилац )

ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ спроведених у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) закључно са 2020 год.

Link:

http://stariportal.ujn.gov.rs