Toplotni izvori

U okviru JKP „Toplana-Šabac“ Šabac postoje četiri toplotna izvora:
  • Toplana „Trkalište“ 42 MW
  • Toplana „Benske Bare“ 24,6 MW
  • Kotlarnica „Janko Veselinović“ 2,2 MW
  • Kotlarnica „Stari grad“ 0,58 MW
Toplana

„Trkalište“

Toplotni izvor čine tri kotlovske jedinice kapaciteta 3×14 MW, sa mogućnošću ugradnje četvrte kotlovske jedinice od 20 MW. Pogonsko gorivo je prirodni gas, alternativno mazut.

Toplana

„Benska Bara“

Toplotni izvor čine tri kotlovske jedinice kapaciteta 3×8,2 MW. Pogonsko gorivo je prirodni gas, alternativno mazut.

Kotlarnica

„Janko Veselinović“

Toplotni izvor čine dve kotlovske jedinice kapaciteta 2×1,1 MW. Pogonsko gorivo je mazut.

Kotlarnica

„Stari grad“

Toplotni izvor čine dve kotlovske jedinice kapaciteta 0,58 MW. Pogonsko gorivo je prirodni gas.

Grejna površina i broj korisnika

JKP „Toplana-Šabac“ Šabac trenutno greje preko 7.500 stambenih objekata (preko 374.000 m2) i preko 500 objekata poslovnog prostora (oko 99.000 m2), ukupne površine veće od 473.000 m2.

Toplotne podstanice (TPS) na sistemu daljinskog grejanja:

Toplana „Trkalište“Toplana „Benske Bare“Kotlarnica „Janko Veselinović“Kotlarnica „Stari grad“Ukupno:
Stambeni prostor158516-215
Poslovni prostor5212-266
Individualni objekti8316--99
Ukupno:2937962380

Dužina trasa cevovoda na sistemu daljinskog grejanja

Toplana „Trkalište“Toplana „Benske Bare“Kotlarnica „Janko Veselinović“Kotlarnica „Stari grad“Ukupno:
Vrelovod16.360 m5.027 m446 m-22.475 m
Toplovod442 m--642 m1.084 m
Ukupno:16.802 m5.027 m446 m642 m22.917 m